Działalność lidera Oriflame obejmuje wiele czynności. To oczywiście różne formy propagowania produktów – w postaci obsługi własnych klientów, przeprowadzania pokazów i demonstracji, ale także nagradzania swoich Konsultantów za ich pierwsze sukcesy, czy wspierania rozmaitych lokalnych inicjatyw.
Jednakże w przeważającej części jest to prezentowanie możliwości Oriflame, szkolenie i motywowanie wszystkich naszych współpracowników.
Zdarzyło się nawet, że na spotkanie Dyrektorów i Menadżerów musieliśmy zaadaptować nasz kamieniołom w Zagnańsku. Ponad czterysta osób nie miałoby szansy zmieścić się nawet w największym domu.